Min Hyo Rin nói về tin đồn cô chỉnh sửa gương mặt trong chương trình mới đây. Hôm 28/5, chương trình Entertainment Weekly của KBS lên sóng số mới với…
Continue Reading