Da mặt sẽ láng mịn khi không có mụn và để không có mụn thì hãy làm sao cho lỗ chân không thu hẹp nhất có thể. Và đây là…
Continue Reading